Kirkon johtoryhmä ylitti valtuutensa - Suomen ev.lut. kirkko ei virallisesti ole Priden yhteistyökumppani

Aikaisemmin kansliapäällikkönä myös itse toiminut Keskitalo perustelee, kuinka kirkon johtoryhmä ja kansliapäällikkö ovat ylittäneet asiassa toimivaltuutensa.

Kotimaa to 27.06.2019 22:53

Oulun piispa Jukka Keskitalo kirjoittaa, ettei kirkon kansliapäälliköllä ollut toimivaltaa päättää kumppanuudesta Helsinki-Priden kanssa. Keskitalo toteaa, ettei myöskään kirkkohallituksen johtoryhmällä ollut toimivaltaa asiassa. Näin ollen Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkisyhteisönä ei virallisesti ole Helsinki-Priden yhteistyökumppani.

Kirkkohallituksen johtoryhmä tiedotti omin luvin Price-yhteistyökumppanuudesta 18.6.2019.

Aikaisemmin kansliapäällikkönä myös itse toiminut Keskitalo perustelee, kuinka kirkon johtoryhmä ja kansliapäällikkö ovat ylittäneet asiassa toimivaltuutensa.

Piispa arvioi asiaa:

”Johtoryhmän kokouksissa toki tosiasiallisesti ”tehdään erilaisia päätöksiä”. Kyse on hallinnollisesti ja juridisesti kuitenkin silloin siitä, että päätösvalta on viranhaltijalla (kansliapäälliköllä ja kirkkoneuvoksilla) siinä määrin, kun sitä on heille delegoitu. Kenen päätösvaltaa johtoryhmä on siis tässä kyseisessä päätöksessä käyttänyt? Osastonjohtajina toimivilla kirkkoneuvoksilla ei ole toimivaltaa koko kirkkohallituksen viraston osalta. Kansliapäällikkö sen sijaan säännösten mukaan johtaa kirkkohallituksen virastoa yleisesti. Nyt tässä julkisuuteen kerrotussa päätöksessä lienee siten hallinnollisesti ja juridisesti kysymys siitä, että kansliapäällikkö on kirkkohallituksen johtoryhmää kuultuaan tehnyt päätöksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kumppanuudesta Pride-Helsingin kanssa.

Seuraavaksi on sitten kysyttävä, onko kansliapäälliköllä toimivaltaa päättää tällaisesta asiasta koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta. Vastaus on yksiselitteisesti ”ei ole”. Tuon em. kansliapäällikön yleisen johtamistehtävän näkökulmasta hänellä todennäköisesti on toimivalta päättää asiasta kirkkohallituksen viraston osalta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukana olo kuitenkin edellyttäisi päätöstä toimivaltaiselta elimeltä, lähinnä kai kirkkohallituksen täysistunnolta tai vähintään virastokollegiolta, ellei sitten katsota, että asiasta päättäminen tai lausunnon antaminen kuuluu piispainkokoukselle. Asiaa ei muuksi muuta myöskään se, että piispojakin olisi tapahtumassa mukana.”

Keskitalo päätyy toteamaan, ettei Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkisyhteisönä ole Helsinki-Priden yhteistyökumppani:

”Onko siis päätös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kumppanuudesta Pride-Helsingin kanssa tehty toimivallan puitteissa. Vastaus on, että ”ei ole”. Johtopäätös tästä on se, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkisyhteisönä ei myöskään ole Helsinki-Priden yhteistyökumppani, vaikka tällainen mielikuva on nyt epäselvällä toiminnalla ja tiedottamisella syntynyt. Tilannetta on kai lähinnä tulkittava niin, että Helsinki-Priden yhteistyökumppanina on puheena olevan päätöksen pohjalta kirkkohallituksen virasto. On harmillista, että tätä seikkaa ei ole syystä tai toisesta haluttu selvästi julkisesti todeta, vaikka ongelmat toimivallan puuttumisesta on tuotu tietoon.”

Toimivallan ylittämistä ovat aikaisemmin kritisoineet myös Savonlinnan kirkkoherra Sammeli Juntunen, Helsingin Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturi, Pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen ja Lahden Launeen kirkkoherra Heikki Pelkonen. Asiasta kirjoitti Kotimaa24.

 

Kirkon sekava toiminta herättää kysymyksen: kuka kansankirkkoamme oikein johtaa ja mitä seuraamuksia koituu toimivaltansa ylittäneille kansliapäällikölle ja johtoryhmälle?

 

Asiasta uutisoi Suomen uutiset.

 

Jukka Rahkonen to 27.06. 22:53

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Valheiden verkko

Klo 10:04.

Laura Huhtasaari

Keskusjohtoisuus ei ole ratkaisu

ti 07.07. 20:43

Henna Kajava

Rasismiin auttaa ainoastaan tiukka maahanmuuttopolitiikka

pe 03.07. 18:41

Tapio Puolimatka

Hermostuiko Seta uuden kirjani paljastuksista?

ke 01.07. 23:07

Juha Ahvio

Vaatiiko evankeliumi tukemaan marxilaista vallankumousta?

ke 01.07. 23:05

videot