Perustuslakivaliokunnan Haavisto-mietintö lisäsi kierroksia eduskunnassa

PS:n Jani Mäkelä: "Miettikää vähän, mitä te teette - Suomen kansa seuraa teidän tekemistänne!"

Kotimaa ma 14.12.2020 17:54

"Viikko on mennyt perustuslaki­valiokuntaa, ulko­ministeri Pekka Haavistoa ja vihreitä ihmetellessä", huokaa politiikan erikoistoimittaja, Setä Arkadia alias Timo Haapala Ilta-Sanomissa 13.12.2020 kommenttikirjoituksessaan "Menikö vihreiden moraali­hurskastelu jo liian pitkälle?".

Timo Haapala katsoo, että vihreille "ei edes lakiteksti tunnu merkitsevän kummoisiakaan ja valiokunnan päätöstä yritetään hämärtää". Tällä Haapala viittaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan keskiviikkona 9.12.2020 antamaan päätökseen ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) saamiin "reippaisiin moitteisiin vuoden takaisista al-Hol-järjestelyistä".

Työ perustuslakivaliokunnassa alkoi, kun kymmenen opposition kansanedustajaa jätti muistutuksen 19.12.2019 Haaviston toiminnasta al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamista koskevassa asiassa.

Perustuslakivaliokunta selvitti, rikkoiko Haavisto velvollisuuksiaan ministerinä tai menettelikö hän muulla tavalla lainvastaisesti, kun hän halusi siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen uusiin tehtäviin. Haaviston ja Tuomisen välillä oli erimielisyyttä siitä, miten Syyriassa al-Holin leirillä olleita autettaisiin takaisin Suomeen.

Perustuslakivaliokunnan ratkaisu lopulta oli, että korotettu ministerin syytekynnys ei ylity, mutta ulkoministeri Pekka Haavisto on toiminut hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaisesti, ja toiminnan moitittavuutta ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä.

Vihreät jättivät mietintöön vastalauseen. Heidän mielestään valiokunnan enemmistö ei mietinnössä anna riittävästi painoarvoa perus- ja ihmisoikeuksien asettamalle juridiselle velvoitteelle toimia.

Perustuslain ministerisyytteen kynnyksen ylittyminen olisi vaatinut, että ulkoministerin toiminta olisi ollut tahallista tai törkeää huolimattomuutta sekä ministeri olisi olennaisesti rikkonut tehtävään kuuluvia velvollisuuksiaan tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

On nimenomaan huomattava, että perustuslakivaliokunta ei ottanut kantaa al-Holin lasten auttamiseen vaan ministerin virkatoimien laillisuuteen. Siirtäessään konsulipäällikkö Tuomista toisiin tehtäviin ministeri on toiminut erityisedustajan nimeämisen jälkeen hallintolain ja ulkoasiainlain vastaisesti, mistä valiokunta antoi vakavat moitteet.

Haapalan mukaan, jos virkamies olisi käyttäytynyt Haaviston tavalla, edessä olisi ollut istunto leivättömän pöydän ääressä rikoslain 40. luvun mukaisesti.

"Haavisto on perustellut toimintaansa hyvillä aikeilla, kuinkapa muuten.

Mutta! Mitäpä jos Jussi Halla-ahon persut ovat seuraavien vaalien jälkeen suurin puolue, ja persuministeritkin heivaavat säntillisiä virkamiehiä nurkkaan, elleivät he tottele ministerin lainvastaisia käskytyksiä?" Timo Haapala peräänkuuluttaa.

Joka tapauksessa Setä Arkadian mielestä vihreän kannan perustuslakivaliokunnan päätökseen voisi tiivistää niin, että "ei tunnu missään":

"Valiokunta väärässä, vihreät oikeassa!"

"Vihreässä kuplassa" on Haapalan mukaan tilannetta yritetty hämärtää tekemällä Haavistosta eräänlaista "lasten lämmintä asiamiestä".

Ensinnäkin, perustuslakivaliokunnan annettua päätöksensä itse ministeri Haavisto meni ja välittömästi julkaisi pitkän blogin, jossa hän korostaa, ettei mitään väärää tai lainvastaista ole tapahtunut, tuo esiin itselleen suosiollisten asiantuntijoiden mielipidettä ja puolustelee menettelyään lasten edulla.

"Käynnissä on todellinen viherpesu", yksi muistutuksen Haaviston toiminnasta vuosi sitten allekirjoittaneista, perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen totesi eduskunnassa perjantaina perussuomalaisten esittäessä epäluottamuslauseensa ulkoministeri Haavistolle.

"Viherpesulla" Rantanen tarkoitti vahvaa vihreiden johtohahmojen kampanjointia, jossa huomio käännetään pois Haaviston lainvastaisesta toiminnasta ja että kyse koko jupakassa olisikin vain ollut lasten auttamisesta.

Samaan viherpesuun, vihreään propagandaan, kiinnitti huomiota myös Iltalehden politiikan toimittaja Juha Ristamäki Näkökulma-kirjoituksessaan 10.12.2020 "Vihreät vievät poliittisen manipuloinnin hyvin pitkälle - Haavistoa valkopestään lainvastaisuudesta".

"Tässä on klassinen esimerkki niin sanotusta poliittisesta spinnaamisesta. Se tarkoittaa tarkoitushakuista faktojen ja tapahtumien tulkintaa yleisen mielipiteen manipuloimiseksi ja poliittisen asian tai uran edistämiseksi", Ristamäki kirjoittaa ja käyttää esimerkkinä juurikin Haaviston omaa blogia, jossa ulkoministeri kirjoittaa:

"Mitään väärää tai lainvastaista ei ole tapahtunut. Toiminta lasten auttamiseksi on ollut asianmukaista...

Tulevaisuuden ulkoministereille minulla on vain yksi neuvo: on parempi joutua perustelemaan avun antamista kuin auttamatta jättämistä."

Ristamäki nostaa esiin, ja aivan oikein, myös vihreiden Instagram-postaukset, jotka sittemmin on ilkkumisten jälkeen poistettu, mutta joissa edellä mainittuja Haaviston lauseita hehkutettiin. Ristamäki ihmettelee niin ikään vihreiden puheenjohtajan, sisäministerimme Maria Ohisalon sekä vihreiden kansanedustajien Emma Karin ja Iiris Suomelan twiittauksia.

"Suomalaisten lasten auttaminen on juridinen velvollisuutemme. Haavistolla on vahva luottamukseni", Ohisalo twiittasi 9.12.2020.

"Ulkoministeri Haavisto on tehnyt kaikkensa auttaakseen Al-Holin leirillä olevia lapsia. Nämä lapset eivät voineet valita kohtaloaan.

Perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden enemmistö ei löytänyt Haaviston toiminnasta huomautettavaa.

Pekalla on Vihreiden täysi tuki", twiittasi puolestaan Emma Kari.

Iiris Suomela taas lainaa Haaviston "On parempi joutua perustelemaan avun antamista kuin auttamatta jättämistä" -lausetta ja twiittaa:

"Juuri näin. Suomella on perustuslaillinen velvollisuus auttaa hädänalaisia lapsia. Näin Haavisto on toiminut, eikä valtaosa asiantuntijoista löytänyt hänen toimistaan huomautettavaa."

Iltalehden toimittaja Juha Ristamäki huomauttaa näihin vihreisiin ulostuloihin viitaten, että "ei aitoa katumusta perustuslakivaliokunnan lainvastaiseksi katsomasta toiminnasta":

"Ei kunnioitusta eduskunnan instituutioita kohtaan. Ei sanaakaan, että lasten auttaminen olisi onnistunut ilman lainvastaisuuttakin.

Ei, vaan ylemmyydentuntoa siitä, että valtioneuvoston jäsen on lainvastaiseksi katsotulla tavalla pyrkinyt viemään eteenpäin suomalaisten kotiuttamista al-Holin leiriltä.

Tämä on puhetta vihreiden omille kannattajille. Se on Pekka Haaviston uran pelastamista. Se on vihreiden ihannoiman kansalaistottelemattomuuden nostamista hallitustyöskentelyyn", Ristamäki selvittää.

Setä Arkadia alias Timo Haapala kritisoi Ilta-Sanomissa myös sitä, että Haavistolla ei ole käynyt mielessäkään ero, eikä hän siirtynyt syrjään edes tutkimusten ajaksi.

Perussuomalaisten kansanedustajat Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen muistuttivat eduskunnassa perjantaina Haavisto-käsittelyssä, että ministereitä on Suomessa (jo alkuvaiheessa tätä ensimmäistä punaviherhallituskauttakin: omistajaohjausministeri Sirpa Paatero, pääministeri Antti Rinne ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni) ja maailmalla eronnut vähemmästäkin.

Rantanen otti esimerkiksi Viron, jossa koulutusministeri erosi viime kuussa virka-auton väärinkäyttämisestä muun muassa lasten kouluun kuljettamisen vuoksi.

"Suomessa on taannoin erottu jopa tekstiviestien takia, mutta myös viime aikoina ministeriaitio on ollut tuulinen paikka ja töppäykset ovat johtaneet henkilövaihtoihin", Rantanen alleviivasi.

Puheenvuorossaan Rantanen, yksi alkuperäisen muistutuksen Haaviston toiminnasta siis vuosi sitten allekirjoittaneista, painotti lisäksi sitä, että mikäli muistutuksen tehneet puolueet olisivat halunneet tehdä politiikkaa, he varmasti olisivat ajaneet syytteen nostamista tai vähintään jättäneet vastalauseen:

"Nyt vastalauseen jättivät vain vihreät, ja jos joku näyttää poliittiselta, sitä on valiokunnan vihreän jäsenen juntta hallituspuolueille ja vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan pyrkimys vaikuttaa perustuslakivaliokunnan sisään", Rantanen summasi.

MTV Uutisten haltuunsa saamassa sähköpostissa nimittäin kävi ilmi, että vihreät oli yrittänyt saada muut valiokuntajäsenet taipumaan pehmeämpään ilmaisuun mietinnön tekstissä. Kysymyksessä oli vihreä perustuslakivaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto, joka oli lähettänyt sähköpostin muiden hallituspuolueiden edustajille perustuslakivaliokunnassa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) tapaukseen liittyen ja vielä ylpeili teollaan Twitterissä.

Niin ikään vihreissä, mutta puolestaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko pyrki vaikuttamaan perustuslakivaliokunnan (Pev) ratkaisuun ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta.

Setä Arkadia kuvailee Ilta-Sanomissa sitä, mihin vihreiden toiminta perustuslakivaliokunnassa on johtanut ja nimittää sitä "pissaamiseksi omiin vihreisiin muroihinsa".

Tällaisen pelleilyn johdosta eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) joutui tarttumaan asiaan ja "aloittaa apukoulun perustuslakivaliokunnan jäsenille siitä, mikä on perustuslakivaliokunta", kuten Ilta-Sanomien Timo Haapala kurinpalautusta luonnehtii.

Setä Arkadia eli Timo Haapala suositteleekin, että kuunteluoppilaaksi istahtaa myös pääministeri Sanna Marin (sd). Yhtenä oppilassuosituksen perusteena Haapala pitää poliittista ohjausta, jota valiokunnalle ei saa antaa, mutta jota demaripääministerimme huoletta hetikin harjoitti ilmoittaessaan istuttavansa perustuslakivaliokunnan johtoon pääministerin paikalta potkut saaneen Antti Rinteen (sd), jolla on niskassaan pari vuotta vanha hovioikeuden tuomio Pron aikaisista työtaisteluriidoista.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalla Johanna Ojala-Niemelällä (sd.) on todettu aivokasvain ja hän jää sairauslomalle. Ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) koskevan mietinnön tiedotustilaisuudessa Ojala-Niemelä vastasi kysymykseen siitä, millaista kurinpalautusta puolestaan medialle on luvassa vuotouutisoinnista.

"Perään lehtimiehiltä lehtimiesetiikkaa siitä, että ei kirjoitettaisi keskeneräisistä asioista", Ojala-Niemelä sanoi.

Setä Arkadia uskookin, että nähty valiokuntaviikko ja "median aitausyritykset" on varmaan luettu myös Unkarin suurlähetystössä ja toimitettu Budapestiin pääministeri Viktor Orbánille, joka Haapalan mukaan "naureskelee taatusti suomalaisten oikeusvaltio-opetuksille olemattomaan partaansa".

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja Suuren valiokunnan 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä käytti perjantaina myös painavan puheenvuoron eduskunnassa ja otti voimakkaasti kantaa vihreiden asemoitumiseen Haavistoa koskevassa asiassa.

"Varsin pahasti nurkkaan", Mäkelä arvioi.

"Heistä (vihreistä) on paljastunut vahva oikeusvaltion vastainen toimintatapa. Edustaja toisensa jälkeen vihreistä on käynyt täällä pöntössä kyseenalaistamassa perustuslakivaliokunnan mietinnön, kyseenalaistamassa perustuslakivaliokunnan ainakin joidenkin asiantuntijoiden uskottavuuden, heidän lausuntonsa, ja mikä pahinta, kyseenalaistamassa valiokuntakollegoidensa uskottavuuden ja puolueettomuuden heidän toimiessaan täysin lakien ja asetusten mukaisella tavalla tässä eduskunnassa.

Tämä on aivan uskomatonta siihen nähtynä, että te itse olette jääneet kiinni julkisuudessa, tulleet häväistyksi epäasiallisesta vaikuttamisyrityksestä valiokunnan toimintaan."

Mäkelä piti myös käsittämättömänä sitä, että ministeri jatkaa tässä maassa tehtävässään niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, kun hän ei joudu valtakunnanoikeuteen.

"Eihän tämä ole mitään sivistysvaltion tai demokratian toimintaa, tämä on banaanivaltion toimintaa, joka vetää lokaan koko oikeusvaltion tässä maassa", Mäkelä suivaantui ja käänsi Haavistoa koskevassa luottamuslauseasiassa katseensa myös muihin hallituspuolueisiin ja antoi kunnolla pyyhkeitä keskustalle:

"Onko nyt varmasti niin, että keskustalle esimerkiksi ne siltarummut sinne maakuntaan vihreiden tuella ovat niin tärkeitä, että te olette valmiita tämän hallitusyhteistyön jatkamiseksi — kaiken sen muun ohella, mitä olette tehneet — antamaan luottamuksenne ministerille, joka toimii perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan lainvastaisesti?

Miettikää vähän, mitä te teette. Suomen kansa seuraa teidän tekemistänne!" Jani Mäkelä tykitti.

Haaviston luottamuksesta äänestetään tiistaina.


 


 

Tytti Salenius ma 14.12. 17:54

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot