Eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta seksuaalirikoksesta tuomitun oleskelu-luvan peruuttamisesta ja karkottamisesta

Oikeusministeri, sisäministeri ja muut ministerit loistivat eduskunnan salissa poissaolollaan

Kotimaa to 26.09.2019 22:57

Kansanedustajat puivat keskiviikkona eduskunnan lähetekeskustelussa kansalaisaloitetta seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttamisesta ja karkottamisesta.

Saila Al-Jewarin vireille panema aloite keräsi 118 374 allekirjoittajaa ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Kansalaisaloitteeseen aktiivisesti kantaa ottivat eduskunnassa muun muassa perussuomalaisten Jussi Halla-aho, Sebastian Tynkkynen, Jukka Mäkynen, Olli Immonen, Ville Tavio, Sakari Puisto, Veikko Vallin, Ano Turtiainen, Toimi Kankaanniemi, Sami Savio, Petri Huru ja Jani Mäkelä; kristillisdemokraateista Päivi Räsänen; kokoomuksesta Wille Rydman, Pia Kauma, Pauli Kiuru, Heikki Vestman, Kai Mykkänen ja Kari Tolvanen; keskustasta Jouni Ovaska ja Ari Torniainen; sdp:stä Suna Kymäläinen, Hussein al-Taee, Eveliina Heinäluoma ja Paula Werning; vihreistä Heli Järvinen ja Satu Hassi sekä Eva Biaudet rkp:stä.

Oikeusministeri, sisäministeri ja muut ministerit loistivat eduskunnan salissa poissaolollaan ja heidän kaikkoamisensa juuri kyseisen aloitteen käsittelystä pistettiin kyllä merkille. Negatiivista palautetta ministerien "joukkopaosta" sateli muiden muassa kristillisdemokraattien Päivi Räsäseltä sekä perussuomalaisten Toimi Kankaanniemeltä ja Petri Hurulta.

Päivi Räsänen toivoi sitä, että kansalaisaloitteiden keskusteluihin osallistuisi aina asianomainen ministeri, että "keskustelu olisi huomattavasti hedelmällisempää".

"Toivoisin, että se olisi aivan sääntö, että kun kansalaisaloitetta käsitellään, niin silloin ministeri osallistuu siihen", Räsänen huomautti.

Toimi Kankaanniemi puolestaan sanoi pitävänsä todella valitettavana, että "yksikään meidän ministereistä — onko heitä 19 — ei ole ollut koko käsittelyn aikana paikalla".

"Eiköhän se olisi järjestelyasia, että hallitus olisi tällaisen asian keskustelussa edustettuna, erityisesti tietysti ministeri Ohisalo ja ministeri Henriksson, myös pääministeri ja joku keskustankin ministeriryhmästä", Kankaanniemi korosti ja totesi eduskunnan kyllä arvostavan kansalaisaloitteita, mutta hallituksen puolelta olevan "nyt hieman epäselvää, onko tuo arvostus sillä tasolla, mikä on tarkoitus näiden osalta olla".

Petri Huru muistutti käsiteltävänä olleen kansalaisaloitteen puuttuvan "tärkeään ja kansaa jo edelliselläkin kaudella puhuttaneeseen ongelmaan".

"Onkin peräti harmillista, ettei yksikään hallituksen ministeri ole kiireiltään ehtinyt paikalle tämän aloitteen käsittelyyn", Huru vihjasi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho alleviivasi puheenvuorossaan maahanmuuttajien tekemien seksuaalirikosten herättäneen paljon keskustelua ja aiheellista suuttumusta talvella ja keväällä, kun Oulun tapahtumat tulivat julkisuuteen.

"Tässä yhteydessä on syytä erikseen mainita, että ne eivät olisi koskaan tulleet julkisuuteen ilman yksittäisten kansalaisten aktiivisuutta.

Poliisi tiedotti asiasta vasta, kun se oli jo kaikkien tiedossa, ja valtamedia uutisoi siitä, kun sillä ei omien kasvojensa säilyttämiseksi ollut enää vaihtoehtoja", Halla-aho korosti ja lisäsi, ettei Oulun tapahtumissa kuitenkaan ollut mitään uutta.

"Maahanmuuttajat, varsinkin muslimimiehet, ovat olleet räikeästi yliedustettuna seksuaalirikostilastoissa jo vuosikymmeniä. Suomessa räikeimmin yliedustettuja kansallisuuksia ovat irakilaiset, afgaanit ja somalit, jotka ovat myös tärkeimpiä ei-työperäisiä maahanmuuttajaryhmiämme.

Tämä räikeä yliedustus ei katoa, vaikka otettaisiin huomioon ikä, sosioekonominen asema ja muut taustatekijät. Ja mikä oleellisinta, tilannekuva on pitkälti samanlainen kaikissa länsimaissa", Halla-aho kiteytti ja totesi normaalijärkisen ihmisen ymmärtävän, että tällainen käytös liittyy kiinteästi siihen, miten naisia muutenkin näissä kulttuureissa arvotetaan ja kohdellaan.

Suomalaisilla rangaistuksilla ei Halla-ahon mukaan ole näihin ihmisiin minkäänlaista pelotevaikutusta:

"Rangaistus on usein ehdollinen vankeus — eli ei rangaistusta lainkaan — tai lyhyt ehdoton vankeus hotellimaisissa olosuhteissa. Vahingonkorvauksilla ei ole mitään merkitystä, koska nämä ihmiset ovat suurelta osin työttömiä tai työvoiman ulkopuolella, jolloin korvaukset jäävät valtion, eli suomalaisten, maksettaviksi."

Halla-aho nosti esille lakialoitteessa olevan toteamuksen, että nykyinenkin lainsäädäntö mahdollistaa oleskeluluvan lakkauttamisen ja maasta poistamisen vakavien rikosten seurauksena.

"Pääsääntöisesti muslimimaista tulleita seksuaalirikollisia ei kuitenkaan karkoteta", Halla-aho jatkoi ja arvioi tämän johtuvan niin sanotusta kokonaisharkinnasta, jossa punnitaan muun muassa rikollisen siteitä Suomeen ja lähtömaan olosuhteita.

Perussuomalaisten puheenjohtaja viittasi myös aikanaan paljon puhetta herättäneeseen yksittäistapaukseen, jossa mieshenkilö, Hussein, saapui Suomeen pakolaisena Somaliasta 90-luvun alussa. Vuonna 1993 hän raiskasi puukolla uhaten 13-vuotiaan tytön Tampereella ja sai teostaan vajaan kolmen vuoden vankeusrangaistuksen. Vuonna 1995 — kaksi kuukautta vapautumisensa jälkeen — Hussein tappoi silpomalla 15-vuotiaan tytön ja sai elinkautisen vankeusrangaistuksen.

Vuonna 2005 hän muutaman tunnin loman aikana käytti seksuaalisesti hyväkseen 4-vuotiasta lasta. Helsingin hovioikeus päätti vapauttaa Husseinin syksyllä 2016.

Oli kuitenkin jo asian saaman valtavan julkisuuden vuoksi selvää, että häntä ei voinut laskea vapaalle jalalle. Niinpä hänet otettiin heti vapautumispäivänä säilöön, ja keväällä 2017 Helsingin poliisilaitos tiedotti, että Hussein on poistettu maasta, Halla-aho selvitti ja lisäsi:

"Tapaus osoittaa, että kun on todellista halua, rikollisten karkottaminen kyllä onnistuu kaikista perhesiteistä, lähtömaan turvattomuudesta ja vastaanhangoittelusta huolimatta. Useimmissa tapauksissa tällaista halua ei vain ole tai sitä ei ole riittävästi."

Halla-ahon mielestä:

"Emme ehkä voi edellyttää, että tällaiset ihmiset hyödyttäisivät yhteiskuntaamme tai edes, että he vastaisivat itse toimeentulostaan, mutta voimme kyllä edellyttää, että he eivät pahoinpitele, ahdistele, raiskaa tai tapa suomalaisia. Tämä ei ole liikaa vaadittu."

Hän vakuutti kansalaisten enemmistön olevan sitä mieltä, että Suomeen ei voi tulla täysihoitoon tehtailemaan rikoksia.

"Siitä on tehtävä lainsäädännöllä loppu. Ei ole mitään syytä, miksi väkivaltarikollisten pitäisi voida jäädä maahan.

En usko, että kansalaiset haluavat kuulla kapulakielisiä selittelyjä siitä, miksi tämä asia on lakiteknisesti hankala. Hallituksen ja eduskunnan velvollisuus on löytää lakitekniset keinot siihen, että maalaisjärki ja oikeudenmukaisuus toteutuvat. Nyt kun meillä on entistä paremmin palkattuja ministereitä ja heillä aiempaa enemmän erityisavustajia, tämäkin lakihanke on varmasti mahdollinen toteuttaa", Suomen suosituimman puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho näpäytti.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkynen puolestaan totesi Oulussa ilmenneiden raiskausten olleen suora seuraus vuoden 2015 pakolaisvyörystä ja hän kertoi raiskausten ja alaikäisiin lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten räjähdysmäisesti yleistyneen myös hänen kotikaupungissaan Vaasassa.

"Pohjanmaalla oli Oulun tapauksien julkitulon aikaan muistaakseni 74 rikostutkintaa, jotka koskivat raiskauksia tai alaikäiseen kohdistunutta seksuaalista hyväksikäyttöä. Saamieni tietojen mukaan ainakin Vaasassa tutkinnan alla olevista rikoksista tänä päivänä poliisia työllistävät ulkomaalaistaustaiset epäillyt kiitettävästi", Mäkynen ilmoitti ja muistutti jättäneensä hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavaksi Suomea uhkaavasta uudesta siirtolaiskriisistä, jossa hän vaatii toimia, jotta vuoden 2015 kaltainen siirtolaisvyöry ei enää toistuisi Suomessa:

"Mielestäni on selvää, että hallituksen pitää varautua estämään uusien turvallisten maiden läpi Suomeen pyrkivien turvapaikanhakijoiden tulo tasavaltamme rajalla."

Suomessa kirjattiin viime vuonna 3 856 seksuaalirikosilmoitusta. Vuoteen 2017 verrattuna ilmoituksia oli yli 500 enemmän. Erityisesti ilmoitukset lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista kasvoivat tilastojen mukaan viime vuonna selvästi. Vuonna 2017 ilmoituksia tehtiin 1 188, kun vuonna 2018 niitä tehtiin jo peräti 1 410.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kertoi, että esimerkiksi Oulun seudulla tilanne seksuaalirikosten määrän kasvun suhteen on täysin kestämätön.

"Oulun poliisi julkaisi viime heinäkuussa rikostilastot tammi-kesäkuulta 2019. Seksuaalirikoksia tuli Oulun poliisilaitoksen tietoon 205 kappaletta, kun edellisvuonna määrä oli vastaavana aikana 111. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä ilmoitettiin 42 kappaletta enemmän kuin edellisvuonna.

Oulun kaupungin alueella seksuaalirikosten määrän kasvu oli peräti yli sata prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksissa oli Oulun poliisilaitoksen alueella kuluvana vuonna noin 40 prosenttia", Immonen luetteli ja ilmoitti niin ikään jättäneensä keskiviikkona hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän puolestaan vaatii hallitukselta toimenpiteitä suomalaisten heikentyneen turvallisuuden parantamiseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio korosti puheenvuorossaan perussuomalaisten lähtevän oikeudellisessa ajattelussaan siitä, että uhrin koskemattomuus ja uhrin ihmisoikeudet ovat suurempi oikeushyvä kuin rikoksentekijän ihmisoikeudet.

"Suomesta on valitettavasti tehty ulkomaalaisten rikollisten turvapaikka. Suomi tyrkyttää pakolaisstatusta tiettyjen Afrikan ja Lähi-idän maiden kansalaisille ja samalla viestittää, että pakolaisstatuksen saatuaan maahanmuuttajan ei enää ikinä tarvitse lähteä, vaikka ei tekisi päivääkään töitä ja vaikka syyllistyisi mihin tahansa rikoksiin."

Tavion mukaan Suomi pelastaa ulkomaalaisia lastenraiskaajia ja samalla antaa heidän tehdä rikoksia suomalaislapsia kohtaan, joista seurauksena on vain hyvin lyhyet vankeusrangaistukset. Ja tämä kaikki sillä verukkeella, että lastenraiskaaja joutuu mahdollisesti vainon kohteeksi kotimaassaan.

"Tällainen rikollisen päätä taputteleva ja rikollisia suojeleva demlalainen kriminologia ei ole kestävää, vaan se pitkässä juoksussa romuttaa yhteiskunnan moraalia ja turvallisuutta", Tavio tarkensi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puiston mielestä tuomitut seksuaalirikokset ovat "yksi ilmentymä huonosti hallitusta huonosta maahanmuutosta":

"Tämän suoranaisen väkivaltaisuuden lisäksi on vielä yleisempi ilmiö nimittäin se, että maahanmuuton myötä maassa on suuri määrä ihmisiä, joista monilla ei ole aikomustakaan sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, ja tämä määrä lisääntyy jatkuvasti.

Tämä herättää kysymyksiä siitä, mitkä ovat demokraattisen pohjoismaisen yhteiskunnan kyky ja keinot lopulta puuttua tällaiseen kehityskulkuun siinä vaiheessa, kun maassa oleskelee jo huomattava määrä heikosti sopeutumishaluisia ja -kykyisiä henkilöitä."

Perussuomalaisten kansaedustaja Veikko Vallin piti kansalaisaloitetta Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttamisesta ja karkottamisesta erittäin tärkeänä, "suorastaan yhtenä tärkeimmistä, kun pyritään lisäämään erityisesti naisten ja lasten turvallisuutta Suomessa".

"Seksuaalirikokset ovat ihmisarvoa erityisesti loukkaavia rikoksia. Ulkomaalaisille kuten kantaväestöllekin on tehtävä selväksi, että Suomessa on nollatoleranssi seksuaalirikosten suhteen.

Nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että mitään kokonaisharkintaa ei tulisi käyttää vaan ulkomaalaisen seksuaalirikollisen oleskeluluvan peruuttamisen pitäisi seurata automaattisesti ja maastakarkotuksen välittömästi", Vallin painotti ja vakuutti kansanedustajana edustavansa myös puheissaan kansan mielipiteitä:

"En aio mielistellä ketään tässä salissa vain sen takia, että olisin salonkikelpoisempi tai poliittisesti korrektimpi.

On tärkeää muistuttaa, että seksuaalirikosten kasvavaa ongelmaa ovat olleet luomassa myös eräät tässä salissa istuvat poliitikot ministereinä toimiessaan. Erityisesti edellisen hallituksen pääministeri Sipilä ja edellisen hallituksen sisäministeri Orpo olivat vastuuministereinä päästämässä, jopa suorastaan houkuttelemassa Suomeen kymmeniätuhansia ulkomaalaisia miehiä, joita tänne ei olisi koskaan pitänyt päästää. Osa heistä on syyllistynyt erittäin vakaviin rikoksiin."

Vallin huomautti lähes kaikkien heistä tulleen turvallisen maan eli Ruotsin läpi, jolloin Dublin-sopimuksen henkeä noudattaen heitä ei hänen mukaansa olisi missään nimessä pitänyt ottaa vastaan, "kuten ex-pääministeri Sipilä itsekin lopulta Ylen uutisissa myönsi":

"Näin ei kuitenkaan tehty. Olisimme säästäneet useita ihmishenkiä ja monta lasta ja naista olisi välttynyt joutumasta seksuaalirikoksen uhriksi, jos meillä olisi viime vuosina harjoitettu järkevämpää ja turvallisuushakuisempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Myös yhteiskuntarauha ja poliittinen ilmapiiri olisivat varmasti vähemmän tulehtuneita ilman näitä megavirheitä."

Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen toisti omassa puheenvuorossaan, että ulkomaalaisten tekemien seksuaalirikosten lisääntyminen maassamme on nostattanut kantaväestön tunteet pintaan ja että ihmisten usko oikeuslaitosta ja päättäjiä kohtaan horjuu, koska kansalaisten mielestä oikeuslaitos ei ole antanut seksuaalirikoksista tuomituille tarpeeksi kovia rangaistuksia eivätkä päättäjät ole puuttuneet kyseiseen ongelmaan:

"Maahamme turvaa kyselemään ohjatut elintasopakolaiset eivät osoittautuneetkaan moniosaajiksi eikä heistä syntynyt siinä määrin maahamme halpatyövoimaa niin kuin tietyt tahot toivoivat.

Valtaosasta heistä tuli maahamme ryhmä, joka työllistää toimillaan poliisia mukaan lukien kaikenlaisia virkamiehiä, turvallisuusalaa, oikeuslaitosta ja vankeinhoitolaitosta. Kaiken tämän maksaa jokainen suomalainen luopumalla osasta hyvinvointiaan. Suomalaiset maksavat myös täysimääräisenä kyseisen ryhmän lifestyle-elämäntavan kulut."

Turtiaisen mukaan Suomen hyvämaineiset ja hyvätasoiset vankilat, länsiraja ilman valvontaa ja löyhät tuomiot rikoksista toimivat ulkomaalaisille rikollisille jopa houkuttimina tulla Suomeen tehtailemaan rikoksia.

"Sen vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikille Suomen rajoille otetaan käyttöön rajatarkastukset ja turvallisten maiden kautta ei päästetä ketään hakemaan Suomesta turvapaikkaa."

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savion mielestä kyseessä on hyvin merkittävä kansalaisaloite sellaisesta aihealueesta, josta perussuomalaiset ovat puhuneet eduskunnassa jo pitkään ja myös tehneet lukuisia lakialoitteita ja muita konkreettisia ehdotuksia jo vuosikausien ajan.

Lisäksi Savio esitti huolensa seksuaalirikosten määrän kääntymisestä Suomessa viime vuosina erittäin rajuun kasvuun:

"Pääkaupungissa ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä kasvoi jopa noin 48 prosenttia. Tämä kasvu on varsin järisyttävä."

Myös perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä korosti kansalaisten mitan olevan täynnä, ja viestin tässä kansalaisaloitteessa olevan se, että "älkää, päättäjät, takertuko pykäliin vaan hoitakaa nämä asiat kuntoon".

"Kyse on pohjimmiltaan arvoista. Kansalaiset haluavat viestittää meille, että älkää selitelkö, että laki nyt mahdollistaa karkottamisen jo tällä hetkelläkin, kun jokainen ymmärtää karkotusten lukumääristä tai paremminkin lukumäärän puutteesta, että nykyinen järjestelmä vain yksinkertaisesti ei toimi, ja viesti meille on se, että hoitakaa niin, että se toimii."

Jani Mäkelä peräänkuulutti kansalaisilta tullutta vaatimusta, että päättäjät eivät "joka käänteessä selittelisi", että ulkomaalaisilla seksuaalirikollisilla on oikeuksia:

"Myös suomalaisilla on oikeuksia, turvallisuuteen ja koskemattomuuteen. Kun nämä oikeudet käyvät vastakkain, pitäisikö meille olla epäselvää, kenen oikeus menee toisen oikeuden yli, mikä menee etusijalle?"


 

Tytti Salenius to 26.09. 22:57

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Ovatko puolueet vain teatteria?

pe 07.08. 11:30

Timo Vihavainen

Mitä nainen haluaa?

to 06.08. 23:15

Professorin Ajatuksia

Ville Tavio ja afrikkalainen kulttuuri

to 06.08. 23:14

Henna Kajava

Kaivohuoneen tuore tapaus verrattavissa Turun terrori-iskuun

ti 04.08. 23:55

Laura Huhtasaari

Kansanäänestys elvytyspaketista perusteltu

ti 04.08. 11:15

videot