Blogi: Mikko Paunio, la 24.02.2024 12:33

USA:sta johdettu sensuuriteollinen kompleksi ulotettiin Suomeen vuonna 2015 - Tucker Carlson haastatteli USA:n ulkoministeriön entistä kyberjohtajaa Mike Benziä

USA:n puolustusministeriön johtama Sensuuriteollinen kompleksi syntyi ja sananvapaus kuoli sosiaalisessa mediassa USA:n ulkoministeriön kyberjohtajan Mike Benzin mukaan, kun lännen sotastrategikot huomasivat venäläisväestön käyttäneen hyväksi sananvapautta sosiaalisessa mediassa edukseen Ukrainassa vuonna 2014. Vuoteen 2014 asti USA:n maailmanlaajuista hegemoniaa edistävät ja suojelevat tahot olivat huomanneet sananvapauden sosiaalisessa mediassa olleen erinomainen ei-sotilaallinen keino horjuttaa tarvittaessa eri maiden hallituksia.

Toinen käännekohta Benzin mukaan tapahtui vuonna 2016, kun USA:n puolustusstrategit tajusivat sosiaalisen median kykenevän haastamaan valtamedian, mikä johti tekoälyavusteisten massasensuurivälineiden kehittämiseen ja käyttöönottoon sosiaalisessa mediassa.

Suomeen, Balttian maihin, Ruotsiin ja Saksaan mediasensuuri ulotettiin Benzin mukaan vuonna 2015, koska pelättiin irakilaisten hallitsemattoman Eurooppaan suuntautuneen massamuuton edelleen horjuttavan NATO:a ja edistävän oikeistopopulismia. Sensuurin toimeenpano rikkoo räikeästi journalistin ohjeiden eettisiä normeja.

Osana Suomessa toimeenpantavaa sensuuria tämän blogin kirjoittaja sai vuonna 2022 Uuden Suomen erittäin suosittuun blogiin elinikäisen kirjoituskiellon blogista, jossa esittelin USA:ssa juuri julkaistua kansallisvaltioita puolustavaa ja Davosin globaaliherroja kritisoivaa kirjaa.

Kaikkien englanninkielen taitoisten olisi hyvä katsoa ja kuunnella Mike Benzin Tucker Carlsonille viikko sitten antaman haastattelun USA:n hallituksen harjoittamasta mediasensuurista. Benzin mukaan sensuuria johtaa ja koordinoi USA:n puolustusministeriö Pentagon apunaan ulkoministeriö, sisäisen turvallisuuden ministeriö, oikeusministeriö, NATO:n Atlanttinen neuvosto ja suuri joukko erilaisia instituutioita ja yliopistoja, joilta sensuuriin tarvittavat palvelut viime kädessä ostetaan liittovaltion rahalla. Haastattelun otsikko on "Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää hallituksen massasensuurikampanjasta".

Haastattelulla on jo nyt valtava yleisö

Haastatelu on lukuisia kertoja julkaistu lähes kaikilla sosiaalisen median tärkeimmillä alustoilla (X, YouTube, Tik Tok, Rumble) ja sillä jo lienee miljoonia ellei kymmeniä miljoonia katsojia. Mike Benz on USA:n ulkoministeriön entinen kybersalkun johtaja, joka päätti puhaltaa pilliin. Tätä nykyä hän on sosiaalisen median sananvapautta puolustavan Foundation for Freedom Online'n johtaja. 

Haastattelu on mykistävä. Siitä mm. 14 minuutin kohdalta selviää, että sensuuri ulotettiin Suomeen, Balttian maihin, Ruotsiin ja Saksaan 2015 irakilaisten massamuuton myötä, koska Pentagonissa pelättiin massainvaasion hajoittavan NATO:n oikeistopopulismin nousun myötä. Haastattelusta ilmenevät tiedot eivät lopulta yllätä, koska sensuurin toimeenpano Suomessa on ollut niin näkyvää, räikeää ja pahaa oloa tuottavaa. En juuri kykene enää YLE:n uutisia ja ajankohtaisohjelmia katsomaan ja Hesarinkin lopetin jo 15 vuotta sitten.

Haastattelu täydentää ja laittaa historialliseen kontekstiin Michael Shellenbergerin kahteen otteeseen USA:n kongressille viime vuonna ns. Twitter-failien perusteella antamat todistukset (engl. testimony). Twitter-tiedostojen tultua julkisiksi Elon Musk antoi kolmelle oikealle  journalistille (Michael Shellenberger, Bari Weiss ja Matt Taibbi) tiedot siitä, kuinka FBI ja sisäisen turvallisuuden ministeriö pakottivat teknologiajätit sensuroimaan USA:ssa konservatiivien mielipiteitä.  

Vanha Kylmän sodan aikainen mediastrategia uudella tekniikalla suunnattiin Venäjän lisäksi myös lännen oikeistopopulisteja vastaan

Tämän sensuuriteollisen kompleksin alku sijoittuu Benzin mukaan toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin vuonna 1947 perustettu CIA ryhtyi ei-sotilaallisin likaisin keinoin patoamaan kommunismia mm. tekemällä yhteistyötä Italian mafian kanssa ja pyrkimällä propagandalla vaikuttamaan itäeurooppalaisten mielialoihin. Krimin 2014 valtauksen jälkeen tämä sama vaikuttamispolitiikka käännettiin uudella - osin keinoälyyn pohjaavalla tietotekniikalla - ensin Euroopan valtioiden nousevaa oikeistopopulismia ja sittemmin USA:n omia kansalaisia vastaan, mikä on aiheuttanut raivoa USA:ssa. Tämä ja valtamedian uskottavuuden romuttuminen on nyt vähentänyt merkittävästi sensuuriteollisen kompleksin vaikutusvaltaa USA:ssa. 

Ukrainan 2014 tapahtumien myötä Pentagon huomasi, että sananvapaus ei edistänytkään USA:n hegemoniaa ja siksi se oli saatava sensuurin piiriin, jotta NATO ei hajoaisi

Mike Benz'n mukaan vuodesta 1991 vuoteen 2014 sensuuriteollinen kompleksi, joka ei ollut vielä siksi kehittynyt tuon jakson lopulla, ajoi tuona aikakautena voimakkaasti sananvapauden asiaa. Tämä siksi, että sananvapaudella sosiaalisessa mediassa kyettiin aikaansaamaan Itä-Euroopassa värivallankumouksia ja arabikeväitä ja kaatamaan hallituksia ilman, että siihen tarvitsi käyttää sotilaallista voimaa tai kaikkein likaisimpia temppuja. Ukrainan Maidanin 2014 tapahtumien myötä venäläisväestön käytettyä hyväkseen sosiaalisen median sananvapautta sillä seurauksella, että Venäjä kykeni venäläisväestön myötävaikutuksella liittämään Krimin itseensä ampumatta laukaustakaan. Sosiaalisen median sananvapauden avulla venäläisväestö aloitti myös kapinan Ukrainan hallitusta vastaan Donabassissa ja Luganskissa. Tämän myötä Benzin mukaan sensuuriteollinen kompleksi syntyi ja sananvapaus sosiaalisessa mediassa kuoli. 

Sensuuriteollisen kompleksin syntymistä oli Benzin mukaan edeltänyt keskustelu, jossa Pentagonin strategiset suunnittelijat olivat tulleet siihen tulokseen, että sosiaalinen media on saatava sotilaalliseen kontrolliin, jotta voidaan estää NATO:n hajoaminen ehkäisemällä sensuurilla oikeistopopulistien valtaannousu maahanmuuttokriisin myötä. Tämän myötä NATO:n perustamisasiakirjan kolmanteen artiklaan tehtiin lisäys Varsovan kokouksessa 2016, jonka myötä hybridivaikuttaminen ja kyberhyökkäykset tulkitaan tarvittaessa artikla 5. mukaiseksi sotilaalliseksi hyökkäykseksi. Tässä yhteydessä myös EU, EU-maat ja NATO solmivat yhteisymmärrysasiakirjan, jolla perustettiin Helsingin hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus.  

Sosiaalinen media alkoi 2016 paikkeilla haastamaan valtamedian, mikä pakotti sensuuriteollisen kompleksin luomaan massasensuurivälineet sosiaaliseen mediaan

Seuraava merkittävä käännekohta oli vuosi 2016, jolloin kehittynyt sosiaalinen media alkoi todenteolla haastamaan valtamediaa. Sitä ennen ei sosiaalisen median jättien viestijöillä ollut miljoonia tai kymmeniä miljoonia seuraajia kuten nyt. Tämän tajuaminen aiheutti Benzin mukaan suuren kriisin USA:n puolustus- ja ulkoministeriössä ja mm. Saksan Marshall-apurahasto piti lukuisia kriisikokouksia sen seurauksena.  Yhdessä näistä kokouksista vuonna 2019 eräs neljän tähden kenraali kohahdutti yleisöä toteamalla "miettikää, mitä tapahtuu kansalliselle turvallisuudelle, jos New York Times lehdestä tulee pienen seuraajajoukon Facebook-sivusto".  

Em. kriisin myötä sensuuriteollinen kompleksi ryhtyi kehittämään sensuurityökaluja, joita Benz kutsuu Weapons of mass deletion'ksi. Alunperin näitä työkaluja ryhdyttiin kehitettämään, jotta kyettiin torjumaan ISIS:n nettipropagandaa. Käytännössä nämä joukkosensuuriaseet tehdään kahden ryhmän yhteistyöllä. Sosiaalitieteilijät määrittelevät oikean ja väärän mielipiteen tai tiedon ja dataväki ohjelmoi yhdessä kehitettyjen koodikirjojen avulla sen esimerkiksi mitä ei saanut sanoa mm. koronasta, ilmastonmuutoksesta, transeksuaalien oikeuksista, massamaahanmuutosta, Ukrainan sodasta ym ym. Koneoppimisen avulla sensuuria kehitettiin ja tämä on mahdollistanut miljardien ja miljardien väärien mielipiteiden sensuroimisen sosiaalisessa mediassa. 

Sensuuriteollinen kompleksi ja komissio loivat 2024 voimaan tulleen digipakettilakipakettiehdotuksen, joka on suunnattu X:ää ja Euroopan unionin kansalaisia vastaan

Meille Euroopan unionin kansalaisille haastattelun loppu on ankeaa katsottavaa ja kuultavaa. Benzin mukaan EU:n komission esitys digitaalisten palveluiden  säädöspaketiksi tehtiin yhteistyössä NewsGuard-nimisen organisaation kanssa. NewsGuardin asiantuntijoina vilisee sensuuriteollisen kompleksin tärkeimpiä toimijoita kuten sensuuriteollisen kompleksin pääarkkitehti ja sananvapauden takaavan USA:n perustuslain ensimmäisen lisäyksen (sananvapaus) vastustaja Rick Stangel, NATO:n entinen kovan linjan pääsihteeri Fogh Rasmussen ja neljän tähden kenraali Richard Hayden, joka urallaan toimi myös CIA:n ja USA:n signaalitiedustelun NSA johtajina.

Digitaalisten palveluiden säädökset, joista käytännössä kaikki on neuvoston ja parlamentin asetuksia, ovat sellaisenaan jäsenmaita velvoittavaa lainsäädäntöä. Näihin säädöksiin sisältyy erityisesti ainoan toistaiseksi vapaan keskustelualustan X:n toimintaa sääteleviä määräyksiä, jotka vaativat valtavien sakkojen uhalla X:ää asentamaan faktan tarkistuksia ja ilmeisesti massasensuuriohjelmia alustalle.

Sensuuriteollisen kompleksin vaikutus Suomessa lyhyesti

Muiden maiden tapaan "äärioikeistolaisia" mielipiteitä  sensuroidaan ja heti sensuurin tultua voimaan saimme lähes neljä vuotta kuulla ja nähdä uutisia tauotta Trumpin ja Venäjän keskinäisestä vehkeilystä USA:ta ja vapaata maailmaa vastaan. Sitten kuvaan tuli mukaan koronapandemia, jonka aikana sensuuriteollinen kompleksi sääteli USA:n koronatsaarin Anthony Faucin tahdonmukaisesti, mitä eri medioissa sai kertoa koronasta. Ukrainan sodan myötä läntiselle suurelle yleisölle on tauotta kerrottu Ukrainan voitoista ja Venäjän tappioista ja kerrottu valheita Venäjällä vallitsevista Putinin vastaisista mielialoista mm. valitsemalla luottoasiantuntijoita haastateltaviksi. Niinikään erityisesti iltapäivälehdistö on jatkuvasti uutisoinut ilmeisesti lännen tiedusteluelimiltä saadun tiedon pohjalta Venäjän presidentin kuvitelluista sairauksista.

Koko sensuuriteollisen kompleksin aikana ei juuri ole saanut uutisoida maahan väkisin tulleiden lähi-itäläisten rikoksista tai sanoa poikkipuolista sanaa sadasta eri sukupuolesta tai olla eri mieltä kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta (YK:n Agenda 2030). Sensuurin aikana valtamedian lähtökohtana on myös ollut etsiä kissojen ja koirien avulla "äärioikeistolaisia valkoisen ylivallan salaliittoja" ja jättää uutisoimatta olennaisia uutisia todellisesta islamistien luomasta sisäisestä Euroopan ja USA:n turvallisuusuhasta, jota pidän ehkä keskeisimpänä turvallisuutta heikentävänä ilmiönä sekä Euroopalle että USA:lle.

Lopuksi

Haastattelu kesti tunnin ja viisi minuuttia. En tässä kykene läheskään kaikkia tärkeitä yksityiskohtia kertomaan. Olen näin liittänyt alle eräitä haastattelussa mainittuja organisaatioita, jotka ovat osa sensuuriteollista kompleksia ja muita aiheeseen tämä blogin väittämiin liittyviä liittyviä linkkejä.

Jätän lukijoille itsensä mietittäväksi, miten Suomeen ulotettu koko mediakentän kattava sensuuri toteutetaan käytännössä, koska minulla ei ole tästä tietoa, vain arvailuja. Se, että Euroopan unionin kaikkien jäsenmaiden maanviljelijöiden (paitsi Suomen ja Ruotsin) valtavan laajoista ja dramaattisista protesteista YK:n Agenda 2030:a (ilmastopolitiikka) vastaan tai maahanmuuttajien mellakoista ympäri Eurooppaa ei nyt valtamediassa uutisoida, kertoo, että sensuuriteollinen kompleksi elää ja voi hyvin Suomessa. Itse sain elinikäisen kirjoituskiellon erittäin suosittuun Uuden Suomen blogiini, kun kirjoitin mm. kansallisvaltiota puolustavan ja Davosin globaaliherroja kritisoivan kirjaesittelyn vuonna 2022.

Häpeäisin kertoa ammattiani sitä kysyttäessä, jos olisin valtamedian palveluksessa oleva toimittaja, koska sensuurin toimeenpano rikkoo keskeisimpiä eettisiä journalistin ohjeita, jotka hyväksyttiin Julkisen Sanan Neuvostossa vuonna 2013. Ohjeita ollaan nyt uudistamassa ja työryhmän mietintöä kirjoittaa Julkisen Sanan Neuvoston (JSN) puheenjohtaja Eero Hyvönen, jonka hyvin muistan vasemmistoliittoa sympatiseeraavana punavihreänä opiskelijapoliitikkona Helsingin yliopistossa. Maailmakirjat ovat todella sekaisin, kun vasemmistolaiset toimittajat ovat nyt lännen sotaherrojen innokkaita lakeijoita.  

Linkkejä

https://www.youtube.com/watch?v=CRYSKaS-XtQ Mike Benzin haastattelu

https://foundationforfreedomonline.com/

https://www.cisa.gov/about (perustettiin kongressin päätöksellä, jotta voidaan torjua venäläisten cyberhyökkäykset, myöhemmin sisäisen turvallisuuden ministeriö alkoi Trumpin MAGA-väen sensuroimaa levittämää tietoa, jota pidetään valtion ja demokratian vastaisena rikollisena vääränä tietona.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package Sensuuriteollinen kompleksi painosti EU:ta säätämään nämä sellaisenaan jokaisessa EU maassa lainvoimaiset yli kansallisen lainsäädännön menevät säädökset

https://www.atlanticcouncil.org/programs/scowcroft-center-for-strategy-and-security/forward-defense/

https://www.atlanticcouncil.org/issue/nato/

https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-public-diplomacy-and-public-affairs/global-engagement-center/

https://www.youtube.com/watch?v=CRYSKaS-XtQ

https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Warsaw_summit

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm

https://www.nakedcapitalism.com/2024/02/mike-benz-former-state-department-head-of-cyber-portfolio-discusses-extent-and-mechanisms-of-censorship-with-tucker-carlson.html

https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2017/08/Hybrid-CoE-final-Mou-110417-1.pdf

https://judiciary.house.gov/sites/evo-subsites/republicans-judiciary.house.gov/files/evo-media-document/shellenberger-testimony.pdf

https://environmentalprogress.org/big-news/2023/11/29/censorship-industrial-complex-part-2-michael-shellenberger-testifies-before-congress

https://vm.fi/eu-n-digisaadokset

https://jsn.fi/journalistin-ohjeet/

https://journalisti.fi/artikkelit/2023/02/journalistin-ohjeiden-uudistajat-pohtivat-oikaisuja-haastateltavan-oikeuksia-ja-journalistien-somekaytosta/

https://www.oikeamedia.com/o1-190900 Tästä sain elinikäisen kirjoituskiellon Uuteen Suomeen

Mikko Paunio la 24.02. 12:33

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04. 15:30

USA:sta johdettu sensuuriteollinen kompleksi ulotettiin Suomeen vuonna 2015 - Tucker Carlson haastatteli USA:n ulkoministeriön entistä kyberjohtajaa Mike Benziä

la 24.02. 12:33

Valtamedia joutuu nyt myöntämään, että USA:lla on muistisairas presidentti

la 10.02. 14:04

Maailman johtavan suurvallan rajasota syvenee - Texasilla on oma armeija, joka nyt rekrytoi sotilaita ympäri USA:ta rajavalvontaan

su 28.01. 09:46

USA:han kohdistettu tarkoituksellinen ihmisinvaasio pidetty suomalaisilta piilossa - FBI:n entiset korkeat vastavakoiluviranomaiset nyt kauhuissaan

la 27.01. 13:59

The ghost gang of Davos envisions eternal world power

ti 23.01. 07:36

Oula Silvennoinen EI ole Helsingin yliopiston penaalin terävin kynä

su 21.01. 15:04

Davosin haamujengi tähtää ikuiseen maailmanvaltaan

la 20.01. 10:31

Maahanmuutosta aiheutuvat Helsingin SOTE-kustannukset ovat tähtitieteelliset

to 11.01. 16:52

YK yrittää tuhota kansallisvaltiot GCM-pakolaissopimuksella - USA räjähdyspisteessä laittoman maahanmuuton vuoksi

to 04.01. 18:32

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44