Blogi: Mikko Paunio, ma 16.08.2021 19:54

Eurostoliiton tuho ja Suomen Ruohonjuuritasavallan tuhonnan hallinnollinen arki 2020-luvulla

Johdanto

Suomen Ruohonjuuritasavallan komissaarineuvosto aloitti vuonna 2021 ripeän työn kohti Suurta Resetointia eli kohti suurta vihreää dystopiaa, joka oli orwellilaisesti kommunismin lailla puettu utopiaksi. Rautatie- ja kiskoliikenteen edistäminen Neuvostoliiton Siperian BAM-radan esikuvan mukaan liikennekomissaari Timo Harakan johdolla oli eräs prioriteetti. Ruohonjuuritasavallan iskurityöläiset kilkuttivat ja kolkuttivat raitioteitä innolla pitkin maita ja mantuja hoilottaen mieltä kohottavia lauluja terveinä ja hyvin ravittuina vielä 2020-luvun alkupuoliskolla. Kun kiskot oli saatu valmiiksi alkoi vilu ja nälkä Suomen Ruohonjuuritasavallassa.

Sivuhuomautuksena Timo Harakka olisi tänään muuten pääministeri, ellei eräs kokoomuslainen kaverini olisi lähettänyt minulle Harakan unohtuneen anonyymisti kirjoitetun pilaesseen ”Päivä Demarina”. Julkaisin esseestä ”herkkupaloja” Uuden Suomen blogissani, kun toimeenpanimme Luontokerhon ”Operaatio Variksen”; se levisi laajalti somen välityksellä viimeistä edellisen Suomen Dommunistisen Puolueen SDP:n puoluekokousedustajille. Tänään teatteritaiteen maisteri ja dramaturgian spesialisti Timo Harakka voisi taas osallistua pseudonyymillä SDP:n uuteen kirjoituskilpailuun otsikolla ”Päivä Dommunistina”.

Eurostoliiton tasavaltojen arkista 2020-luvun tuhontaa johdettiin Brysselistä ja viime kädessä Davosista ja osin maailman hallituksen ministerineuvostosta YKK:sta eli Yhdistetyistä Kauhistetuista Kansakunnista. Suomen Identiteettipuolueen (SIP) alaosastojen eli Vihreiden, Vasemmistoliiton, Dommunistien, RKP:n ja Kansallisen Sekoomuksen mepit innolla edistivät koko 2000 luvun tuhoisia asetuksia ja direktiivejä. Mikään vihreä ei ollut kyllin pahaa ja riittävää, vaan sitä oli aina saatava lisää ja lisää.

Merkittävin ja lopulta Eurostoliiton luhistumisen aiheuttanut lakikokonaisuus oli elokuussa 2021 annettu suuri Ilmastopaketti. Seuraavassa kerron lyhyesti – en tyhjentävästi – sen aiheuttamasta tietoisen tuhonnan myötä aiheutetusta tuhosta Suomen Ruohonjuuritasavallassa 2020-luvulla.

”Fit for 55” kylmensi asujaimistot ja lähes lopetti maa-, lento- ja laivaliikenteen Eurostoliitossa

Äärimmilleen ajan myötä direktiivin mukaan vuosikymmenen loppuun kiristetty päästökauppa ulotettiin asumusten lämmittämiseen, liikenteeseen mukaan lukien lento- ja laivaliikenne. Se yhdessä sitovien energiatehokkuus sekä autojen hiilidioksidipäästönormien kera kylmensivät asujaimistot, lopettivat henkilöautoliikenteen kaupunkien välillä.  Kansalaisilla ei ollut varaa ostaa sähköautoja, eikä heillä enää ollut varaa ajaa vanhoilla polttomoottoriautoilla bensan hinnan kallistuttua päästökaupan ja vaihtoehtoisten polttoaineiden sekoitusvelvoitteiden myötä pilviin. Junat eivät sähköpulan vuoksi kulkeneet. Uudet Brysselin lait myös autioittivat loput haja-asutusalueista maaliikenteen tultua mahdottomaksi sekä lopettivat laivamatkat Tallinnaan ja Tukholmaan sekä etelänlomat. Maatalouden tiukat päästörajoitukset aiheuttivat laajaa nälänhätää.

”Fit for 55” romahdutti valtion ja ev-lut kirkon talouden

Energiaveronkannon romahdus mm. sähkön verotuksen päätyttyä kokonaan ja kaikkien julkisten rakennusten ankarat korjausrakennusvelvoitteet (3%/v) yhdessä mm. vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamisvelvoitteiden kanssa romahduttivat lopullisesti valtion- ja kuntatalouden.

0-energiatason korjausvelvoitteet kohdistuivat myös valtiolliseen ev lut kirkkoon, mikä luhisti kirkon talouden ja lopetti kristilliset hartauden harjoitukset. Tämä sopi hyvin ilmastouskontoon ja identiteetti-ideologiaan hurahtaneille piispoille.

”Fit for 55” kiihdytti maailman luontokatoa

Lento- ja laivaliikenteeseen määrätyt alati kiristyneet biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteet tappoivat viimeiset Kaakkois-Aasian ihmisapinat orankit vuonna 2028. Eurostoliitto ei voinut riskeerata sitä, että Indonesia ja Malesia olisivat lähteneet Pariisin sopimuksesta, mikäli RED-II-direktiivi olisi todella kieltänyt palmuöljyn tuonnin Eurostoliittoon näistä maista. Niinpä ilmastopaketin yksi osa eli RED-III-direktiivissä päätettiin sallia palmuöljyn tuonti Indonesiasta ja Malesiasta, jotta maa-, meri ja lentoliikenteen biopolttoaineiden valmistukseen saatiin riittävästi direktiivien (RED III, ReFuel EU Aviation ja Fuel EU maritime) edellyttämää uusiutuvaa raaka-ainetta.

Suomen Ruohonjuuritasavallan teollisuus siirtyi Aasiaan ja Afrikkaan

Eurostoliitossa ainoa ympäristöllisesti hyväksytty tapa tuottaa vetyä oli tuulivoimasähkö. Näin tuotettu vety ei riittänyt alkuunkaan teollisuudelle, eikä vetyteknologia kehittynyt muutenkaan toivotusti ja teollisuus näin poistui Suomesta Aasiaan ja Afrikkaan, kun myös terästeollisuuden vapaapäästöt kiellettiin ja ne tulivat osaksi päästökauppaa em. laittomiksi osoittautuneet hiilitullit epäonnistuivat tukkimaan hiilivuotoa.

Eurostoliiton koronaelpymisrahaston tuulivoimalat johtivat laajoihin sähkökatkoihin talvipakkasilla

Eurostoliiton koronan elpymisrahastosta maksettujen tuulivoimaloiden raju lisärakentaminen Suomen Ruohonjuuritasavallassa johti kantaverkon epävakaisuuteen ja tuhoisiin laaja-alaisiin pitkäkestoisiin sähkökatkoksiin erityisesti tammikuun pakkasilla. Ihmisiä kuoli tuhansia kylmyyteen näiden sähkökatkosten seurauksena monena vuonna ympäri Eurostoliittoa myös Suomen Ruohonjuuritasavallassa.

Komissaari Jyrki Käteisen sotki Eurostoliiton jätehuollon lisäsi luonnontuhoa ja viritti Eurostoliiton suunnitelmatalouden piiriin

Lisämausteita tuhoon tuli kauppasodan käynnistäneestä ilmastopaketin WTO:n sääntöjen vastaisesta hiilitullialoitteesta eli CBAM:stä, joka aluksi koski tuontiterästä, -rautaa, -maatalouslannoitteita ja -sähköä. Lisämausteita kaaokseen saatiin myös jo 2010-luvulla hyväksytystä silloisen Eurostoliiton komissariaatin komissaarin ja myöhemmän Suomen Itsenäisyyden Muistorahaston yliasiamiehen Jyrki Käteisen ideoimista kiertotalouspaketista ja kertakäyttömuovi- eli SUP-direktiivistä. Komissaari Käteinen saattoi koko Eurostoliiton jätehuollon kaaokseen. Sen kielteiset ympäristövaikutukset ulottuivat myös maailman meriin ja laajalti köyhiin maihin. Lisäksi se nosti kansalaisten jätehuoltomaksut pilviin koko Eurostoliitossa, vaikka vastikkeeksi saatiin vain ympäristö- ja ympäristöterveyshaittoja ja työsuojeluongelmia sekä vaikeutettiin kansalaisia saamasta jätehuoltopalveluita.

Käteisen kiertotalouspaketti myös edisti myös kiitetävästi Eurostoliiton suunnitelmataloutta. Eurostoliiton 5-vuotsissuunnitelmassa oli Neuvostoliiton tapaan sitova velvoite tuottaa 2025 lähtien vuosittain 15 miljoonaa tonnia huonolaatuista kierrätysmuovia, jota kukaan ei tarvinnut. Neuvostoliitossa ikkunalasin tuotannon viisivuotistonnimäärät saavutettiin tuottamalla asennuskelvotonta liian paksua ikkunalasia.

”Fit for 55” osa eli uusi metsästrategia tuhosi Suomen Ruohonjuuritasavallan talouden selkärangan eli metsätalouden

Metsästrategiaan pohjaavat direktiivit vastoin Eurostoliiton perustamissopimuksia sosialisoivat Suomen Ruohonjuuritasavallan metsät, kielsivät avohakkuut ja kestävän metsänhoidon, vaikka Eurostoliiton komissariaatti oli julistanut oikeusvaltioperiaatetta kansallista suvereniteettia puolustavia maita vastaan retoriikassaan vuosikaudet. Nämä direktiivit myös kielsivät paperi- ja sellutehtaat, koska ne eivät tuottaneet sellaisia tuotteita, jotka sitovat hiiltä kuten esimerkiksi puurakentamisessa tapahtuu.

Lopuksi

Demokratiavaje oli 2020-luvulla täydellinen sananvapausrajoituksineen Eurostoliitossa ja sen Suomen Ruohonjuuritasavallassa, kuten se oli ollut aikoinaan esikuvamaa Neuvostoliitossa ja sen sosialistisissa tasavalloissa.

Vuonna 2030 Davosissa pidetyssä globaalipolitbyroon eli ”Jeffrey Epsteinin ystävien” pienen piirin kokouksessa sen kiinalaisjäsen hykerteli käsiään. Kiina oli 2020-luvulla rakentanut tuhansia kivihiilivoimaloita sekä kotimaassa että pitkin Aasiaa ja Afrikkaa ja rutiköyhtynyt Eurooppa oli vaipunut unholaan maailmanpolitiikasta.

Vaikka olen 2020-luvun visioni parodiaan pukenut, muistutan teitä, että perustan visioni Euroopan Unionin jo hyväksyttyyn ilmastolakiin, joka edellytti Euroopan Unionin komission antamaan ”fit for 55” ilmastopaketin.

Se perustuu myös kohdakkoin alkavaan jäsenmaita sitovan unionin ympäristölainsäädännön (kiertotalouspaketti ja kertakäyttömuovidirektiivi) kansalliseen toimeenpanoon.

Lisää on tulossa loputtomasti: Akkuasetus, metsästrategian perusteella annettavat useat direktiiviehdotukset, ym…

Mikko Paunio ma 16.08. 19:54

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

EU:n vihreä korttitalo romahtanut

pe 08.10. 11:15

Kansallinen kokoomus on tänään ylikansallinen sekoomus

ti 05.10. 15:37

Haittamaahanmuutto uhkaa vammaisten perusoikeuksia -Tässä koruttomat luvut sosiaalityön palvelumitoituksista Helsingistä

pe 01.10. 15:58

Valeisradio hämärtää tarkoituksellisesti (?) uutisoinnillaan Interceptin uuden WUHAnin laboratorioraportin poliittisen merkityksen

pe 10.09. 11:09

Turvapaikan saaneiden lomailu kotimaissaan ei mahdu kansalaisten oikeustajuun Saksa riistää turvapaikan, jos lomailu paljastuu

su 05.09. 15:41

Punavihreää WOKE-kaupunkistrategiaa ja -katastrofia pukkaa Helsingissä Vanhukset, vammaiset ja omaishoitajat kärsijöinä

to 02.09. 12:37

Tony Blair: Joe Bidenin Afganistan päätökset olivat imbesillejä, traagisia, vaarallisia ja tarpeettomia

su 22.08. 17:23

Helsingin viime kauden kaupunkistrategia ei ollut lainmukainen - Uuden strategian huomioitava humanitaarinen maahanmuutto

la 21.08. 14:02

Eurostoliiton tuho ja Suomen Ruohonjuuritasavallan tuhonnan hallinnollinen arki 2020-luvulla

ma 16.08. 19:54

Eurostoliitto, Suuri Resetointi, EU:n "Fit for 55" Ilmastopaketti ja Eurostoliiton tuho

ma 16.08. 19:51

blogit

Vieraskynä

EPIDEMIOLOGINEN TUTKIMUS: Rokotekattavuus ei korreloi COVID-19 tapausten lukumäärään

ma 18.10.2021 21:05

Juha Ahvio

Todellisuus on James Bond -tarua ihmeellisempää

su 10.10.2021 22:18

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Ilmastopolitiikka systemaattisessa harhassa

su 23.05.2021 18:06

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

AUKUS yllätti EU:n

ti 21.09.2021 14:41

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Gangsta rap lisännyt väkivaltaisuutta mamunuorissa

pe 15.10.2021 23:00

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Löfvengate - kun Suomen valtiovalta luovutettiin suullisesti Ruotsille

ke 18.11.2020 17:19

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

EU:n vihreä korttitalo romahtanut

pe 08.10.2021 11:15

Heikki Porkka

Sebastian Tynkkysen tuomio ja Lars Vilksin kuolema todistavat aikamme poliittisesta mädännäisyydestä

ti 05.10.2021 14:38

Tapio Puolimatka

Ovatko rokottamattomat itsekkäitä ja moraalittomia?

ti 19.10.2021 21:01

Olli Pusa

Koronarokotukset ja logiikka

la 16.10.2021 12:13

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Luonteikas kansa

pe 08.10.2021 01:15

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44