Blogi: Olli Pusa, su 19.05.2019 21:43

Islaminuskoiset eivät sopeudu

Joku heitti kysymyksen, miksi missään länsimaassa islaminuskoiset eivät sopeudu läntiseen maailmaan? Suomessa julistetaan, että syynä on puutteellinen kotouttaminen. Siihen pitää kaataa lisää rahaa, niin kaikki järjestyy. Toinen tulkinta on, että islaminuskoiset eivät vain tule sopeutumaan. Jos tämä tulkinta on oikea, islaminuskoisten raahaaminen Eurooppaan on suuren luokan hulluutta, jolla on aiheutettu pysyviä ongelmia. Siksi heidän tuontiaan Eurooppaan kannattavat eivät millään halua myöntää sitä, että sopeutuminen ei onnistu.

Toki on esimerkkejä myös siitä, että islaminuskoiset ovat löytäneet paikkansa. Suomeen tuli Venäjän vallan aikana 1000 islaminuskoista tataaria, pääasiassa kauppiaita. He ovat selvästi löytäneet paikkansa suomalaisesta yhteiskunnasta. Monet ovat kouluttautuneet hyvin ja täyttäneet hyvin velvoitteensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan esimerkiksi sotien aikana.

Tataareja käytetään jopa esimerkkinä väitteille, että islaminuskoiset voivat sopeutua. Mutta tuossa tulkinnassa on paljon kuvittelua ja toiveajattelua. Muslimien sopeutuminen onnistuu paljon paremmin, jos heidän osuutensa väestöstä on pieni. Tällainen on jopa muslimien ohje yhteiskuntiin, joissa on vallalla muut uskonnot ja vähän muslimeja. Uusien islaminuskoisten tulijoiden mielestä tataarit eivät ole islaminuskoisia, ilmeisesti hyvän sopeutumisensa vuoksi. Tataarit eivät ole huolineet tulijoita seurakuntaansa ja eivät muutenkaan ole halunneet pitää yhteyttä tulijoihin.

Kun islaminuskoisten määrä yhteiskunnassa kasvaa suuremmaksi, he alkavat vaatia yhteiskuntaa sopeutumaan omaan kulttuuriinsa. Tämä toiminta ilmiselvästi tapahtuu imaamien ohjauksessa. Tämä kävi hyvin ilmi tanskalaisesta dokumenttielokuvasta ”Sharialakia Tanskassa”. Siinä imaami antoi julkisuuteen yhteistyöhaluisia lausuntoja, mutta salaa nauhoitetuissa yksityisissä haastatteluissa varoitti seurakuntalaisiaan toimimasta Tanskan lain mukaisesti. Samanlaisia valheellisia lausuntoja on nauhoitettu muissakin pohjoismaissa.

Yksi johtavia imaameja Tanskassa puhui avoimesti salaa nauhoitetussa keskustelussa. Hän totesi, että nyt muslimien määrä näissä maissa alkaa olla niin suuri, että he alkavat ”avata” näitä yhteiskuntia islamille. Se tarkoittaa, että vaaditaan kouluissa opetuksen, ruokailun ym. mukauttamista islamin mukaiseksi. Vaaditaan oikeutta noudattaa islamin sharia lakia, joka ei ole sovitettavissa yhteen länsimaisen lainsäädännön kanssa. Imaami ei tiennyt nauhoituksesta ja puhui avoimesti.

Mistä tällainen toimintamalli tulee? Jotkut islaminuskoiset ovat sanoneet, että he tuntevat paljon läheisemmäksi esimerkiksi jokin sata vuotta sitten lännessä noudatetut tavat kuin nykyisen yhteiskunnan. Silloin kirkko ohjasi paljon ihmisten elämää, mutta sen ote on kirvonnut.

Islamissa tuollaista muutosta ei ole tapahtunut. Islam on olennaisesti erilainen uskonto kuin kristinusko. Se on myös maallinen hallintojärjestelmä, jossa uskonto ohjaa ihmisten elämää aivan eri mitassa kuin kristinuskossa ja kaikki se perustuu koraanin määräyksiin ja on siis muuttamatonta. Opetuskin on monessa paikassa koraanin ulkolukua. Sen sijaan esimerkiksi merkittäviä tieteellisiä keksintöjä islamilaisessa maailmassa on tehty hyvin vähän. Kristinuskon valta aikoinaan perustui siihen, että hallitsijat halusivat keinoja hallita ihmisiä.

Monet entiset islaminuskoiset sanovat, että keskimääräinen islaminuskoinen ei suinkaan ole mikään terroristi. Ovat verranneet heitä meikäläisellä mittapuulla lähinnä jehovan todistajiin tai lestadiolaisiin. Profiili poikkeaa siis olennaisesti keskimääräisestä länsimaisesta kristitystä.

Tuota eroa pyritään vaalimaan myös lännessä imaamien toimesta. Halutaan luoda vaikka vain paikallisia islamilaisia yhteisöjä, joissa vahditaan koraanin antamien maallisen elämän määräysten noudattamista. Sitä helpottaa koraanin määräykset, joiden mukaan islaminuskoisen ei tule ottaa ystäväkseen vääräuskoista. Tämä voi houkutella hänet pois uskosta. Voivat toki käyttäytyä ystävällisesti, jos se on edullista, mutta se on eri asia.

Kaikkialla maahanmuuttajilla on taipumusta aluksi hakea turvaa yhteisöistä, joissa elävillä on samankaltaisia taustoja. Kun asteittain oppivat uuden yhteiskunnan tavat ja ystävystyvät, nuo siteet löystyvät ja jäävät enemmän kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Mutta islaminuskoisten into muodostaa paikallisia islamin mukaan toimiva yhteisöjä on näkyvissä hyvin esimerkiksi ruotsalaisissa lähiöissä.

Suomessakin tämä näkyy hyvin. Esimerkiksi somalit usein lomailevat Somaliassa, vaikka väittävät etteivät voi turvallisesti elää siellä. Edellinen lapsiasianvaltuutettu paheksui julkisuudessa sitä, että jotkut somalit lähettivät länteen liian hyvin sopeutumassa olevia lapsia Somaliaan uudelleen kasvatettavaksi. Hyvin suuri osa somalitytöistä lähetetään kuulemma ympärileikattavaksi Somaliaan. Suomen terveysviranomaisilla täytyy olla käsitys asian yleisyydestä, mutta ”rasismin” pelossa asiasta ei puhuta.

Haagassa jokin aika sitten tapahtuneessa ”kunniaväkivaltaan” liittyvässä murhayrityksessä oli nainen naitettu iäkkäämmälle miehelle 14 vuotiaana. Kun lännessä eläessään alkoi haluta toisenlaista elämää, mies yritti murhata vaimonsa. Mies asuu viranomaisten arvioiden mukaan nykyään Irakissa. Aikaisemmin ”turvallisuus” esti paluun Irakiin, mutta nyt se onnistui sittenkin…

”Kunniaväkivalta” on maahanmuuttajataustaisten mukaan yleistä ja sallittua, jopa arvostettua islamilaisessa kulttuurissa. Se jopa nostaa väkivaltaa harjoittavan miehen arvostusta suvun keskuudessa. Samaan aikaan kerrotaan mediassakin, että jos lapset pienestä pitäen näkevät tällaista kotonaan, sillä on heihin pysyviä vaikutuksia, jotka taas estävät sopeutumista.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006111083.html?fbclid=IwAR2jy4ZFcgqPF-rWJdDdbG8kr16O3M38pBzFBNOF06BNG48y_Q01gFAdbtg


Paitsi lapsiavioliittoja, myös koraanin 4 vaimon ohjetta noudatetaan ilmeisesti paljon. Se mitä asioista kerrotaan suomalaisille viranomaisille, on aivan oma tarinansa. Tällaisilla asioilla voi kyllä olla melkoisia taloudellisia hyötyjä sosiaaliturvan kannalta.

Eläketurvakeskuksen 2016 tekemän tutkimuksen mukaan useita vuosia maahantulon jälkeen 15% Somaliasta ja Lähi-Idästä tulleista oli virallisessa työssä. Heistäkin suuri osa tulkkeina ja avustajina uusille tulijoille yhteiskunnan rahoilla. Samasta tutkimuksesta ilmeni, että tilanne ei muutu seuraavan 10 vuoden aikanakaan.

Herää kysymys, mitä tuo suurin osa tulijoista oikeasti tekee? Toki naisista melkoinen osa on kotona kasvattamassa suurta lapsikatrasta. Se joskus tulevaisuudessa syrjäyttää esimerkiksi suomalaiset ja varmistaa maan islamille. Mutta mitä tekevät loput? Rikollisuus saattaa selittää osan asiasta, mutta ei varmasti suurinta osaa.

Tuntuu jotenkin oudolta ajatella, että he notkuvat tekemättä mitään suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Toinen vaihtoehtoinen ajatus voisi olla, että he työskentelevät pimeästi islamilaisen yhteisön piirissä ja niistä tuloista ei makseta veroja eikä sosiaaliturvamaksuja. Varsinkin Ruotsissa osa yhteisöistä on niin laajoja ja jo sulkeutunut Ruotsin valtion valvonnasta, että sellainen ei olisi vaikeaakaan. Niin tai näin kumpikaan vaihtoehto ei anna kovin hyvää kuvaa tulijoista. Ja tällaisessa tilanteessa tulee muistaa, että tuollainen syrjäytyminen periytyy helposti sukupolvelta toiselle. Jos siis asialle on luonnollinen selitys, se olisi hyvä kuulla.

Ovatko siis oikeassa ne, jotka väittävät, että islaminuskoisilla on lähinnä tavoitteena muuttaa Suomi (ja Eurooppa) islamilaisiksi alueiksi? Ainakin suomalaisten naiivius näiden asioiden suhteen on hämmentävää.

Esimerkiksi professori Matti Wiberg julkaisi 2013 kirjoituksen, jossa julisti, että islamisoitumisella pelotellaan aiheetta. Kestäisi 161 vuotta, ennen kuin islamilaisten määrä olisi kasvanut samaksi kuin suomalaisten määrä. Kirjoitus oli tehty ennen 2015 maahanmuuttoaaltoa, joten tuon ennusteen pohjan jokainen voi todeta paikkansa pitämättömäksi.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/64899-taystyrmays-pelottelulle-islam-suomesta-menisi-161-vuotta


Ei ole näkyvissä islaminuskoisten syntyvyyden vähenemistä, kuten Wiberg väitti. Islaminuskoiset haluavat elää omassa yhteisössään ja noudattaa vanhoja tapojaan, jota Wiberg ilmeisesti ei ymmärtänyt. Ja kun kuuntelee suomalaisten poliitikkojen puheita, tulijavirran tyrehtyminen ei ole tavoitteena. Ja saadakseen yhteiskunnan muuttumaan islamilaiseksi tai ainakin epävakaaksi, ei tulijoita tarvitse olla yhtä paljon kuin kantaväestöä.

Kun katsoo tilannetta Ruotsissa tai Ranskassa (jossa tuhotaan yli 800 kristillistä kirkkoa vuodessa), huomaa että huomattavasti pienempikin määrä riittää. 10% väestöstä on tässä suhteessa paljon. Edelleen kyseisessä tutkimuksessa väitettiin maahanmuuttajat poliittisesti vähän aktiiviseksi. Se ei havaintojen mukaan pidä paikkaansa, ehkä imaamien ote pitää?

Yksi hämmentävimmistä havainnoista tuosta Wibergin kirjoituksesta on se, että siinä hyväksytään ajatus Suomen muuttumisesta islamilaiseksi valtioksi. Siis maaksi, jossa sharia laki on voimassa. Wiberg perusteetta yrittää väittää, että siihen kuluisi 161 vuotta, todellisuus on paljon lyhyempi aika. Mutta samalla hän hyväksyy periaatteen, että meidän jälkeläisemme saavat elää islamilaisessa maailmassa. Kunhan me saamme leikkiä jaloa ja hyvää ihmistä. Onneksi meidän esi-isämme eivät ole tuohon langenneet.

Edelleen osa jopa kirkon piirissä toimivista vähättelee islamin leviämistä. He väittävät jopa, että islamin jumala on sama kuin kristittyjen jumala. Tuo väite perustuu lähinnä islaminuskoisten tarinoihin ja jos haluaa tietää, miten nuo jumalat tulevat toimeen, kannattaa seurata tapahtumia Sri Lankassa, Nigeriassa ym., jossa islamistit vainoavat kristittyjä ja uhrien määrät ovat suuria.

EU:ssa on aika laajalti huolta tästä ilmiöstä. Eri puolilla asiaa vastustavat tuntuvat kerääntyvän hyvin erinäköisten lippujen alle. Nyt edessä olevat EU-vaalit saattavat itse asiassa olla hyvinkin tärkeät Euroopan kannalta. Suomalaisista poliitikoista ei taida olla tämän asian hallintaan.

Olli Pusa su 19.05. 21:43

Olli Pusa

Sosiaaliturvapolitiikan dosentti, Yhteiskuntatieteiden tohtori, vakuutusmatemaatikko (SHV) Eläkkeiden ja sosiaaliturvan rahoituksen asiantuntija

tuoreimmat

Looginen ongelma

pe 11.09. 10:53

Valheella on lyhyet jäljet

to 10.09. 17:50

Selityksen velkaa kansalaisille?

ma 07.09. 12:17

Vihreää unelmaa

la 29.08. 10:14

Vihreää terroria

to 27.08. 19:50

EU:n kadotettu uskottavuus

ke 26.08. 09:52

Sanoma iski, mutta onko se valhetta?

su 16.08. 23:40

Ovatko puolueet vain teatteria?

pe 07.08. 11:30

EU-tukipaketin todelliset taustat?

ke 15.07. 12:29

Valheiden verkko

ke 08.07. 10:04

blogit

Vieraskynä

Euroopan islamisaatio ei ole näennäistieteellinen salaliittoteoria

ma 21.09.2020 22:51

Juha Ahvio

Valheellisen valkoinen Jeesus hävitettävä ja tilalle nynny queer?

ma 21.09.2020 22:49

Professorin Ajatuksia

Väkivaltaa Myyrmannissa?

ma 21.09.2020 22:41

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Hallitus tuhlaa ja tekee senkin väärin

ma 21.09.2020 22:46

Petteri Hiienkoski

"Unohdetun" ihmisoikeusjulistuksen ja "vihapuheen" kitkemisen vastakkaisuus

la 11.07.2020 19:59

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

MEP Huhtasaari: EU:n ilmastolaki pahentaa ilmastoa

pe 11.09.2020 14:33

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Haloo, Li Andersson: Kytöpuiston pahoinpitelijät koulun vaihtoon

to 24.09.2020 01:19

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Päivi Räsäsen maalittaminen uskonnon yo-kokeessa

ma 21.09.2020 22:45

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Tiedolliseen relativismiin perustuva identiteetti-ideologia uhkaa länsimaita

ti 11.08.2020 11:45

Heikki Porkka

Koronaviruspandemia syynä "nuorison" väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja uhoon?

pe 31.07.2020 10:55

Tapio Puolimatka

Nuorten transhoidot - lääketieteellinen skandaali?

ke 09.09.2020 22:21

Olli Pusa

Looginen ongelma

pe 11.09.2020 10:53

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Miljoonien eurojen polkupyörät

ke 09.09.2020 22:18

Timo Vihavainen

Sitkeä pärjää

ma 21.09.2020 22:43

Matti Viren

Kumma, kun rikkaat aina vaan rikastuvat

la 22.08.2020 23:52